BESTGOLF jarní turnaj

Turnaj proběhne na golfovém hřišti Molitorov a termín bude upřesněn.

Popis turnaje

Bude upřesněno

Pravidla turnaje

Bude upřesněno

Termín turnaje a další informace

Bude upřesněno

Ceny pro vítěze

Bude upřesněno