Přihláška do GC Bestgolf Blue Sky

Přihláška je vyžadována pouze od nových členů našeho klubu. Členové stávající, kteří u nás měli členství v minulém roce, nemusí přihlášku vyplňovat. Stačí pouze zaslat příšlušnou částku na náš bankovní účet, Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo.

Odesláním tohoto formuláře prohlašuji, že v případě přijetí do Golf Club Bestgolf Blue Sky budu respektovat stanovy a pravidla klubu a stanovy České golfové federace. Souhlasím se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb. v platném znění a souhlasím s využitím rodného čísla podle zákona č.133/2000 Sb. v platném znění. Souhlasím s tím, aby Golf Club Bestgolf Blue Sky zpracovával a evidoval mé osobní údaje, včetně rodného čísla, poskytnuté mu v souvislosti s mým členstvím a činností v klubu, a to i po ukončení mého členství v klubu.

Usnesení o ochraně osobních údajů

Prihlaska